Menu

Sivuston lyhyt esittely


Sivustolta löytyy tietoa itämaisen tanssin maailmasta. Itämaisen tanssin, eli napatanssin kehitystä seurataan historian aikana, eri alueilla. Sivustolla tutustutaan myös tarkemmin siihen, miten napatanssi on kehittynyt nykyään eri maissa esimerkiksi puvustuksen ja suuntauksiensa puolesta.

  • Itämainen tanssi ja sen historia

Sivusto kertoo, mitä itämainen tanssi oikeastaan on ja miten se on saanut alkunsa. Historiassa seurataan sen vaiherikasta kehittymistä perinteisestä tanssista syrjäisissä maissa, nykyiseen muotoonsa suosittuna ja kansainvälisenä tanssin lajina.

  • Napatanssin liikkeiden kategoriat

Itämaisessa tanssissa käytetään useita erilaisia liikkeitä ja nämä lasketaan niiden käyttötarkoituksen mukaan kolmeen pääkategoriaan. Tietoa löytyy rytmittävistä, iskevistä liikkeistä, sulavista ja virtaavista liikkeistä, sekä erilaisten värähdyksien, tärinöiden ja ravistusten merkityksestä. Näiden lisäksi kerrotaan myös muista liikkeistä, joita on lisätty tanssiin vasta myöhemmin, sen muokkautuessa erilaisiin suuntauksiin. Jokaisella eleellä ja liikkeellä on napatanssissa merkitystä, sitä pidetään kehon tapana ilmaista musiikkia.

  • Itämainen tanssi Lähi-idässä

Täältä löytyy tietoa siitä, miten napatanssi on saanut alkunsa Lähi-idässä ja minkälaisia suuntauksia sillä on ollut. Sivusto tiivistää myös tietoa siitä miten tanssiin suhtaudutaan nykyään ja miten eri alueiden kulttuurit ovat vaikuttaneet napatanssin kehitykseen ja nykytilaan kyseisissä maissa.

  • Itämaisen tanssin kehonkäyttö ja suuntausten levinneisyys

Tässä osiossa keskitytään siihen, miten napatanssissa tarvitaan kehon liikkeitä ja millä tavalla tanssi on luotu hyödyntämään kehoa. Samalla tarkastellaan itämaisen tanssin nousua suosioon länsimaissa, sekä katselun että harrastajien kannalta.
Napatanssin harrastajille laji tuo uutta hallittavuutta kehoon sekä mahdollistaa itsensä ilmaisemisen uudella tapaa. Katsojilla on ollut erilainen merkitys itämaisen musiikin kehitykselle eri alueilla, se on voinut olla perinteinen tanssi sukujuhlissa johon kaikki voivat osallistua, tai sitä voidaan kuvata kabareissa eritettäväksi aikuisviihteeksi miehille.
Kaikista näistä ja monesta muusta sivusta löytyy tietoa itämaisen tanssin ihmeellisestä maailmasta.